Adaptació dels cavalls a un nou pupilatge. PART 2

Adaptació dels cavalls a un nou pupilatge. PART 1
Maig 27, 2020
 

E n estat natural*, els cavalls s’agrupen en famílies que poden estar dins de grans manades. Nosaltres imitem, en certa manera, aquesta estructura, però amb la diferència que nosaltres hem de tenir en compte que tots els membres d’un grup mengen bé i que no s’estressin.

En general, els agrupem per edats i per condició física, per tal d’evitar que, en la competència pel menjar, hi hagi algú que es quedi enrere. En casos extrems, els hem de lligar a l’hora de menjar, però sempre és una mesura provisional, fins que trobem la posició adequada per cada cavall.

 
La Tulippe és un cas extrem: va passar de viure 12 anys al zoo a l'equivalent d'un cap de futbol al mig de la muntanya.

Sempre hi ha, però casos especials. Els cavalls sencers, per començar, són un problema. De fet, procurem no acceptar mai nous residents que no hagin estat esterilitzats amb castració. És molt difícil, per la seva dominància, adaptar-los a cap manada, i si hi ha eugues a la vora, és impossible. No es poden tancar amb pastors elèctrics normals, s’han de tancar en paddock… En general, la vida dels cavalls enters és fotuda. Una sèrie de mites en el món del cavall, inclús entre professionals que n’haurien de saber més, es conjuguen per confondre estrés i nerviosisme amb moviments i caràcter.

Repetiu amb nosaltres: els cavalls, castrats, tenen una vida més llarga i de millor qualitat.

També costen més d’adaptar cavalls que tota la vida han fet el mateix, especialment si han competit o treballat molt regularment. Com dèiem, els cavalls són animals de rutina, i passar de tenir el menjar davant del morro tres o més cops al dia, sense haver de compartir res amb ningú, a haver d’arreplegar el menjar que surt de terra en companyia d’altres, pot necessitar un temps d’adaptació. Al final, d’una manera o altra, s’acaben adaptant, però cal que també nosaltres siguem flexibles amb el que els demanem.

Aquesta, però, és només la introducció. Després caldrà crear un entorn més permanent per al nouvingut.

* “Estat natural”, parlant de cavalls, és un concepte una mica confús i contradictori: els cavalls són una creació humana, una espècie domesticada adaptada a viure amb nosaltres. Però s’entén que volem dir “sense que els humans els alimentin, donin aixopluc o remenin”.